Linh Tinh
Câu Lạc Bộ Nổi (FNC - Floating Naval Club)
  • HQ 9603 (Biến cải từ một LST cũ)

Cơ Xưởng Nổi (YR - Floating Repair)

Cơ Xưởng Nổi (YRBM - Repair, Berthing and Messing Barge))

Cơ Xưởng Nổi (YR - Chessman)

Tạm Trú Nổi (APL - Auxiliary Personnel Lighter)

Thủy Thành (AFDL - Small Auxiliary Floating Drydock)

Cần Trục Nổi (YD - Floating Crane)