Họ và Tên Thành Phố Tiểu Bang Quốc Gia Điện Thoại Khóa Email
Nguyễn Văn Đài
Orange
CA

714-289-1918
5
daiocsu5@netscape.net
Kiều Đạm
San Jose
CA

408-269-8236
10
kieudamocs@yahoo.com
Nguyễn Trần Đàm
Houston
TX

281-922-7733
6
nguyendam@yahoo.com
Lê Đình Đăng
Garden Grove
CA

714-539-6307
10
dang10151@yahoo.com
Lê Ngọc Đảnh
Torrington
CT

203-519-8076
11
danhphuongle@yahoo.com
Lý Hồng Đào
Marseille

France
(4) 9133-8193
2

Nguyễn Anh Đào
Middleburg
FL

904-215-5884
5
dao2009@hotmail.com
Ngô Đạo
Westminster
CA

714-265-2315
4
dngo@apltech.com
Lưu Thẩy Đạt  
CA
   
6
ThaydatLu@yahoo.com
Nguyễn Tấn Đạt
Westminster
CA

714-799-9154
9
dnguy4@msn.com
Nguyễn Định
Virginia Beach
VA

757-468-7015
2
dinhan73@yahoo.com
Lê Tế Đô
Hampton
VA

804-851-3650
5
dtl2131@hotmail.com
Võ Văn Đô
Houston
TX

713-541-5952
6

Phạm Văn Độ
Parafield Garden
SA
Australia

10
vando141@yahoo.com.au
Bùi Đại Đức
Norwalk
CA

562- 951-4325
1
duc@bms.calstate.edu
Hồ Ngọc Minh Đức
Midway City
CA

714-891-6317
1
minhduc1@yahoo.com
Huỳnh Bình Đức
San Jose
CA

408-270-4319
4
GD26XP@YAHOO.COM
Lê Minh Đức
St. Albans
Victoria
Australia
61-3-93677458
12

duc_m_le@hotmail.com

Nguyễn Văn Đức
Paris

France
33 -01-43461012
12
van-duc.nguyen@wanadoo.fr
Trần Quang Đức
Charlotte
NC

704-364-1965
3
Duc.Tran@Fluor.com
Trương Phước Được
Perth
WA
Australia
61-892498725
8

Về trang : A B C D G H I K L M N P Q R S T V X