Họ và Tên Thành Phố Tiểu Bang Quốc Gia Điện Thoại Khóa Email
Trần Văn Lai
Cocoa
FL

321-634-5055
1
lai_t@yahoo.com
Nguyễn Như Lâm
5
LAMME87@aol.com
Tô Tòng Lâm
Mississauga
ON
Canada
905-542-9613
7

Vũ Văn Lâm
10

Nguyễn Quang Lãm
Lancaster
PA

717-898-3256
3
rangvang49@yahoo.com
Nguyễn Ngọc Lân
Tustin
CA

714-838-4447
7
Lan@Huitt-zollars.com
Hồ Văn Lạng
Naugatuck
CT

203-723-9003
1

Nguyễn Văn Lành
Plano
TX

972-517-2569
2
lanhocs@yahoo.com
Sơn Lành
Wakerly
NSW
Australia
02-9609-7468
2

Trần Ngọc Lập
4028 Stavanger

Norway
047 51 54 12 37
8
ngoc.tran@svg.stavanger.kommune.no
Vũ Đăng Lâu
Seattle
WA


12

Phạm Vĩnh Lầu
Fremont
CA

510-623-8618
8

Nguyễn Ngọc Lễ
Lawrenceville
GA

770-682-6113
5
nguy9596@bellsouth.net
Bùi Đức Lịch
Garden Grove
CA

714-317-6237
2
tran11474@yahoo.com

Nguyễn Thanh Lịch
Cambridge
Ontario
Canada
519-740-6812
7
ocmu2k@yahoo.ca
Nguyễn Công Liêm
Sunnyvale
CA

408 983-2498
6
HQ_230@yahoo.com
Trương Văn Liêm
Carolton
TX

972-798-1538
1
lmtruong1@yahoo.com
Nguyễn Oanh Liệt
San Jose
CA

408-252-3211
3

Mai Văn Liễu
Springfield
VA

703-971-8840
9

Nguyễn Quang Linh
Federal Way
WA

253-874-6476
5
Linh50@comcast.com
Nguyễn Đình Lộc
Philadelphia
PA

215- 677 6897
11
cuulong2@aol. com
Nguyễn Hữu Lộc
Calgary
Alberta
Canada
403-273-3916
4

Nguyễn Hữu Lộc
Garden Grove
CA

714-895-5306
7
locn7@hotmail.com
Võ Đại Lộc
San Jose
CA

408-873-9481
2
locvo@cisco.com
Trần Xuân Lợi
Toronto
Ontario
Canada
416-241-5068
3

Hoàng Phi Long
Irvine
CA

714-559-0804
1
longhoang@sbcglobal.net
Trần Văn Luận
Seattle
WA

206-325-7642
4

Vũ Thế Lực
Las Vegas
NV

702-597-2353  
12
lucvuocs@yahoo.com
Phạm Văn Luông
San Antonio
TX

210-661-8340
1

Hoàng Mộng Lương
Oviedo
FL

407-620 9714
11
hoang001@aol.com
Nguyễn Phước Bảo Lương
Albany
NY

518-462-3289
12

Nguyễn Văn Lương

407-876-2133
7
luonguyen2133@yahoo.com
Trần Văn
Midway City
CA

714-891-7620
5
tranvanly05@hotmail.com

Về trang : A B C D Ð G H I K M N P Q R S T V X